Ferodo

Ferodo Logo

Ferodo со своите иновативни технологии е глобален лидер во производството на кочиони плочки и кочиони дискови. Неговите иновативни решенија обезбедуваат  потполна сигурност, за што говори и нивниот слоган „ Вие ја имате Контролата“.

Ferodo, како еден од најстарите производители на плочки и дискови, ја ужива довербата кај најпознатите производители на автомобили, што го потврдува и фактот дека кај 8 од 10 најпродавани автомобили за 2009 година во Европа, Ferodo плочките и дисковите биле користени во прво вградување.

Ferodo

Наша Понуда
  • диск плочки
  • дискови
  • гуртни
  • кочиони пумпи
  • глицерин
  • кабли за плочки
ferodo-pic-1-2