Glyco

glyco-logo

Glyco е еден од најдобрите брендови на Federal Mogul. Секоја година лагерите за радилица од Glyco се вградуваат во повеќе од 10 милиони автомобили, камиони и други машини. Покрај тоа Glyco лагерите исто така се прв избор и во постпродажбата.

Glyco bimetal лагерите ги задоволуваат високите О.Е.М  стандарди и нудат висока отпорност на абење со добри својства на прилагодување на површината и нивно минимално трошење.

Glyco

Наша Понуда
  • лагери за радилица
  • лагери за брегаста
  • пиксни за клипњачи
glyco-pic-1

glyco-pic-2