Goetze Payen

goetze-payen-logo

Goetze,  како дел од корпорацијата Federal Mogul е еден од најдолго етаблираните брендови во автомобилската индустрија, чии производи се карактеризираат со напредно технички компоненти кои значително ја намалуваат потрошувачката на гориво, емисијата на штетни гасови и го продлжуваат животниот век на моторот.

Брендот Goetze се занимава со производство на карики, хилзни, дихтунзи и семеринзи  кои поседуваат висoк квалитет и спецификации како и оргиналните, односно прво вградените делови.

Дихтунзите Payen се одликуваат со висок квалитет за што говори и довербата на најдобрите производители на автомобили.  Повеќе од 43 милиони возила се опремени со високо издржлив дихтунг глава на Payen од повеќе слоен челик.

Goetze Payen

Наша Понуда
  • карики
  • дихтунзи за глава
  • дихтунзи за поклопец
  • дихтунзи за картер
  • дихтунзи гарнитури
  • семеринзи радилица
  • семеринзи вентили
goetze-payen-pic-1
goetze-payen-pic-2