Valeo

Уште од 1923 година, француската фирма Valeo како произвидител на висококвалитетни автомобилски компоненти, има големо влијание во развојот на автомобилската индустрија.

Со цел да се доближи поблиску до своите клиенти и ефикасно да ги исполни нивните барања, брендот Valeo е застапен во 29 земји и е во блиска соработка со најголемите глобални производители на автомобили.

Сите производи на Valeo ги задоволуваат највисоктите стандарди за квалитет, поради што многу често е присутен како прво вградување кај најпознатите  светски производители на автомобили.

Valeo

Наша Понуда
 • сетови за квачила
 • замајци
 • друк лагер
 • сијалици
 • метлици
 • хидро друк лагер
 • анивриз
 • диск плочки
 • бомбини
 • хладњаци
 • компресори за клима
 • сензори
 • водни пумпи