Sachs

sachs-logo

Sachs како бренд на компанијата ZF Trading е еден од најголемите добавувачи на квачила и амортизери во автомобилскта индустрија. Успехот на брендот Sachs се должи на беспрекорната иновативност, која е комбинирана со највисока експертиза во развојот и производство на квачилата и амортизери кои фабрички се вградуваат во најквалитетните европски возила.

Покрај квачила и амортизери, брендот Sachs во својот асортиман вклучува и хидро-лагери, глицерински пумпи, замајци и  виско перки.

Sachs амортизерите се со висок квалитет кој овозможува возењето да биде безбедно, а истовремено и удобно.

Sachs квачилата имаат за задача да овозможат постепено поврзување на моторот со останатите елементи за пренос од менувачката кутија, како и постојаност на потисната сила при голем број промени на степенот на пренос.

Покрај тоа Sachs квачилата обезбедуваат  намалување на вибрациите и безшумно работење и пред се долг работен век.

Важно е да се напомене дека при менување на деловите од квачилото истовремено да се променат потисната плоча, ламелата и лагерот, за да може да се постигне почетната подесеност на целиот систем.

 

Sachs

Наша Понуда
  • сетови за квачила
  • амортизери
  • замајци
  • друк лагери
  • глицерински пумпи
  • виско квачила

sachs-pic-1

sachs-pic-2