Navak ECO FRICTION Days 12-14 Maj 2016

Крис и Том во организација на Federal Mogul беше во посета на Navak центарот во близина на Белград.
Овој пат дел од вработените во Крис и Том и 12 комитенти( претежно за прв пат) имаа прилика да ги тестираат плочките Ferodo – ECO FRICTION.

Самото тестирање покажа ( на возило Golf 7) ист пат потребен за застанување на ECO FRICTION плочките со плочките од прво вградување присутни на другото возило ( истотака Golf 7 ).
Покрај тестирањето на ECO FRICTION плочките, присутните се запознаа и со доста информации околу безбедноста при возењето.

Uncategorized0 comments